Az én zónám

AZ INTERNETES KERESKEDÉS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

A www.apelnetworking.eu internetes áruház általános kereskedési feltételeinek meghatározása az Üzemeltető / eladó és az Ügyfél / vevő között.

Az internetes üzlet üzemeltető (k) (továbbiakban”e-bolt “) a apel networking eu s.r.o., Šafáriková

125, 048 01 Rožňava, Szlovákia statisztikai számjele: 51 962 551, Szlovák Köztársaság a kerületi

bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, Košice 1, szekció: kft, betét: 44809 / V.

 1. Az e-boltban a vásárló bármely természetes vagy jogi személy, aki regisztrál az üzemeltető

weboldalán, és visszaküldi a kitöltött és aláírt üzleti megállapodást a apel networking eu

s.r.o., Šafáriková 125, 048 01 Rožňava, Szlovákia címére.

 1. Egy természetes személy (nem üzleti személy) esetében, az aktuális adatokat, azaz a nevét, vezetéknevét, címét (ahova a megrendelt árut kéri), telefonszámát és e-mail címét szükséges

feltüntetni. A jogi személynek vagy természetes személynek (üzleti, kereskedelmi vagy más

típusú önfoglalkoztatásnak) a korábbi adatokkal együtt meg kell adnia az üzleti nevet, az azonosítót, statisztikai számjelet, cégjegyzékszámot, a HÉA-azonosítót és a számlanyomtatványt is, ha eltér a szállítási címtől.

 1. Az áru megrendelésének megerősítése az Üzemeltető részére helyes és teljes körűen kitöltött és beérkezett megrendelés alapján történik. Amint a megrendelést az Üzemeltető megerősíti, egy vételi szerződés jön létre. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy későbbiekben változtathasson a megrendelt áruk árában. Az Üzemeltető korlátozott raktározási kapacitásának köszönhetően fenntarthatja magának a jogot, hogy a raktári készlethiány miatt a megrendelést megváltoztassa. A megrendelés beérkezése után a megrendelés visszaigazolása megtörténik az Ügyfél felé, valamint a megrendelés állapota is elküldésre kerül (feldolgozás, kiszállítás, készlethiány stb.). A megrendelést az Ügyfél az e-shop oldalon ellenőrizheti.

 1. A “beszerzési szerződés helye” kifejezés a megrendelőlapon említett megrendelő cég

lakóhelyét vagy helyét jelenti. Az árukat a harmadik fél szolgáltatásait használva más szolgáltatók

(GLS futárszolgálat) szállítják, vagy az Ügyféllel kötött egyedi megállapodás alapján az árukat az

üzemeltetőnél készítik össze, a cég székhelyén történő átvételre. Az áru átadását közvetlen az ügyfélnek történő átadással vagy a futárszolgálatnak történő átadással végzik. A tulajdonjogot az áru

átadásának pillanatában átadja az Ügyfélnek, a megrendelés teljes összegében a vásárlási

összeg kifizetésére vonatkozó elhalasztási feltétellel. A tulajdonosi jogok az Üzemeltetőtől a

megrendelő felé történő átruházásakor, a megrendelőnek meg kell felelnie a dolgok letétkezelőjének valamennyi kötelezettségének. Továbbá kötelessége, hogy a termékeket és szolgáltatásokat saját költségén biztonságosan tárolja, és azonosítsa azokat úgy, hogy mindig azonosíthatók legyenek üzemeltető árujaként. Ugyanakkor az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrált tagoknak promóciós, marketing és egyéb e-maileket küldjön a nekik motivációs és informatív célok érdekében. 

 1. Az Üzemeltető az árut a lehető leghamarabb elküldi az Ügyfélnek, miután megkapta a

rendszerhez tartozó elektronikus megrendelőlapot, megerősítésnek megfelelően. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető csak akkor hosszabbítja meg a szállítási határidőt, ha a megrendelt áru előállítása vagy egyéb körülmények megkövetelik. Ha az Üzemeltető egy előre meghatározott időpontban nem tudta vagy nem volt képes a megrendelt árut az Ügyfélhez juttatni, köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet, és ismertetni a szállítási határidő előrejelzésével, vagy az

eredetileg megrendelt áruhoz leginkább hasonló tulajdonságokkal rendelkező helyettesítő árut

javasolni. Abban az esetben, ha az Ügyfél olyan árut rendel meg, ami a meghatározott

méretet és súlyt meghaladja, az Üzemeltetővel meg kell állapodjon, személyes egyedi szállítási, és

fizetési feltételekről.

 1. Ha az árut futárszolgálattal szállítják, az Ügyfél kötelessége, hogy az Üzemeltető

rendelkezésére bocsássa a szükséges információkat a szállító részére a regisztrációs

űrlapban szereplő adatok alapján (név / cégnév, cím, telefon, e-mail) az áru kézbesítéséhez.

 1. Az áru átadásakor az Ügyfél számára nyugtát kell ki állítani, amely szintén igazolja, hogy a

kézbesítési bizonylaton fizetés történt, ami az áru írásbeli megrendelése is egyben. Ha az

Ügyfél nem kapja meg a vételár és az ÁFA árajánlatát közvetlenül a szállítási futártól, akkor

azt 14 naptári napon belül kézbesítik.

 1. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem veszi át vagy nem fizeti ki a megrendelt árut, kivéve a

szállításkor bekövetkezett kár esetén, a szállítmányt az Ügyfél az Üzemeltető közbe

avatkozása nélkül visszaküldi, pl. ha a futár nem találta meg a feladót, nem szállította ki a

szállítmányt, vagy az Ügyfél szándékosan nem vette át az árut, az Üzemeltetőnek joga van

kártérítést követelni a kötelezettségszegés miatt. Az Ügyfél megállapodott az Üzemeltetővel

a vételár ki nem fizetésének és az áru kiszállításának szerződéses feltételeiről. A szerződéses

bírság kiszámítása legalább a megfizetett postaköltség és a megrendelt áruk teljes árának

50% -a. Ez nem érinti a szerződéses bírság mértékét meghaladó kártérítési igényeket. Az

Ügyfél, aki nem veszi át a megrendelést, informálva lesz arról, mi történik a továbbiakban az áruval.

Az Ügyfélnek a kapcsolatfelvétel napjától számítva 7 naptári napon belül válaszolnia kell erre a

felszólításra. Ha az Ügyfél a visszaküldött szállítmány újraküldését kéri, az Üzemeltető a

szállítmány teljes árára vonatkozó érvényes árlistánként felszámolja a második kezelési díjat

és a postaköltséget. A visszaküldött szállítmányt csak az Ügyfél és az Üzemeltető közötti

kölcsönös megállapodás alapján lehet újból kiküldeni. Abban az esetben, ha az Ügyfél a

megadott határidőn belül nem válaszol erre a felhívásra, az Üzemeltető törli a szállítást.

 1. Az Ügyfél, mint magánszemély (nem vállalkozó), az áru kézhezvételétől számított 7

munkanapon belül jogosult visszalépni a szerződéstől. Ebben az esetben az Ügyfél

kapcsolatba lép az Üzemeltetővel, majd írásbeli nyilatkozatot (nem elektronikus) ad be a

visszavonásról, feltüntetve a megrendelés számát, a beszerzési dátumot és a számlaszámot,

vagy a pénzügyi elszámolás pontos címét. A megvásárolt áruk, amelyek eredeti, érintetlen

állapotban vannak (beleértve a dokumentációt, a tartozékokat stb.), Saját költségére

visszaküldik az Üzemeltető címére (de nem utánvétel formájában) a beszerzési igazolás

eredeti példányával együtt. Az Üzemeltető köteles, hogy a visszaküldött áruk

kézbezvételétől számított 15 naptári napon belül visszaküldi az Ügyfélnek az áru árát, olyan

módon, ahogy az megtörtént előzőleg, ha az Üzemeltető nem kéri azt más módon. Abban

az esetben, ha a visszaküldött árukat használtak, sérültek, kopottak vagy hiányosak

(kicsomagolva, használva, törve, kiszivárogva), az Üzemeltetőnek jogában áll ezt a kárt az

árból levonni, ami az áruk teljes árának minimum 1% -a.

 1. Miután a szolgáltatás megkezdődött, az Ügyfél nem vonhatja vissza a vásárlási szerződést,

amelynek tárgya a szolgáltatás nyújtása. Az Ügyfél elfogadja, hogy az elállási idő lejárta előtt,

nem vonhatja vissza az áru eladásából az Ügyfél egyedi követelményeinek okán,

egyedileg egy Ügyfél számára, olyan termékek esetében, amelyeket tulajdonságaik miatt

nem lehet visszaküldeni (pl. higiéniai okokból a fehérneműknél).

 1. Az üzemeltető fenntartja a jogot az árak megváltoztatására. Az ár az e-boltban megadottak

szerint érvényes, a megrendelés beérkezésének időpontja szerint. Az ár nem tartalmazza a

tanácsadást, a szállítást vagy egyéb költségeket és szolgáltatásokat, kivéve, ha a

termékleírásban más szerepel. Az árak az érvényes árlista alapján vanak meghatározva. Az

áruk preferált (akciós) árai egyértelmű szimbólumokkal jelennek meg (pl. “Akciós ár” vagy

“Kiárusítás”). A preferenciális árak addig érvényesek, amíg az adott áru elfogy,

vagy a kedvezményes ár mellett feltüntetett dátumig.

 1. Abban az esetben, ha az Ügyfél jelenleg külföldön tartózkodik vagy él, az Üzemeltetőnek

egyénileg kell megállapodnia a fizetési és szállítási feltételekről az Ügyféllel. A megrendelés

Magyarországra történő kézbesítésekor az Ügyfél fizeti meg az árut értékét és a futárszolgálat díját

forintban az átváltását követően a megadott árfolyamon.

 1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a szállítási szolgáltatás (postai küldemény, futár)

kézbesítéséből eredő késedelmes áruszállításért vagy az Ügyfél hibás vagy hiányos címének

megadásásából származó problémákért. Az Ügyfél köteles az árut kézhezvételekor alaposan kívülről megvizsgálni, és alaposan ellenőrizni, majd az átvételt aláírással megerősíteni. Ha a szállítmány

láthatóan megsérült vagy hiányos, a megrendelő köteles a szállítmány átvétele nélkül azonnal kapcsolatba lépni az Üzemeltetővel. Azokat a panaszokat, amelyek az Üzemeltető hibájából, vagy ha az áru sérülését a szállító szolgálat okozta, tanácsos rögtön kontaktusba lépni az Üzemeltetővel és a futárral jegyzőkönyvet írni. Ha az Ügyfél fizikailag sérült csomagot vesz át a futártól, amely kárt a futár okozott, és az Ügyfél a csomag árvételekor nem veszi azt észre, és ezért nem jelenti a kárt, az Ügyfél utólagos panaszokra nem lesz jogosult.

 1. Minden beérkezett árutovábbítási ajánlatot a szerződés megkötésére irányuló javaslatnak

tekintik, és nem tekintik kötelezőnek. Az Ügyfélnek joga van a megrendelést bármilyen ok

nélkül bármikor felmondani az áru elküldése előtt, e-mailben vagy telefonon. Az Üzemeltetőnek joga van a megrendelést a következő okokra hivatkozva visszamondani: Az áru vis maior, a termék gyártásának megszűnése, az értékesítés vagy az e-boltban magadott áron történő átadásához szükséges feltételeinek hiánya esetén. Az Üzemeltető köteles időben ezekről körülményekről tájékoztatni az Ügyfelet. Az Üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a megrendelt áruhoz hasonló árut szállítson ki. Az Ügyfélnek jogában áll megtagadni a helyettesítő áruk kiszállítását, és elállni a megrendeléstől. A vételár vagy annak egy részének kifizetése esetén a pénzeszközöket a megrendelés törlésétől számított 15 naptári napon belül visszafizetik az Ügyfélnek, ugyan olyan módon, mint az áru kifizetésekor.

 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyes adatai feldolgozása a vásárlási szerződés

megkötésével összefüggésben jogi követelés. 18/2018 Coll., A személyes adatok védelméről

és egyes törvények módosításáról a személyes adatoknak az üzemeltetők általi feldolgozásának és megőrzésének formája a regisztrációs formanyomtatványban meghatározott mértékben és / vagy az Üzemeltető tevékenységéhez szükséges és a feldolgozás során szükséges mértékben történik. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Üzemeltető közvetlen és közvetett forgalmazási formája kapcsán felhasználja, megadva az ilyen beleegyezést az Ügyfél és az Üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból és az ezen szerződéses kapcsolatokban fennálló követelések érvényesítéséből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időtartamra és további 5 évig a szerződéses kapcsolat megszűnésétől.

 1. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást az Ügyfél bármikor írásban (e-

mailben, levélben) visszavonhatja, amely alapján az Üzemeltető törli személyes adatait az

adatbázisából. A személyes adatok frissítését a regisztrált előfizető közvetlenül online

módban végezheti el az e-bolt webhelyén a bejelentkezés után.

 1. A megrendelés vagy a regisztráció után az Ügyfél üzeneteket kaphat az árukról,

újdonságokról, kedvezményekről és a szolgáltatásokról. Az Ügyfél bármikor visszavonhatja a

ezeket az üzeneteket a neki kézbesített e-mailekben található linken keresztül.

 1. Az üzleti kapcsolatok (valamint az ebből eredő egyéb jogviszonyok) természetes

személyekkel, akik üzleti tevékenységük keretében nem folytatnak kereskedelmi

szerződéseket az ezen dokumentum keretében, a Ptk. A katalógus és a postai értékesítés

fogyasztóvédelméről szóló 108/2000. 250/2007. törvény.

 1. Az Ügyfél és az Üzemeltető megegyeznek abban, hogy teljes mértékben elfogadják az

elektronikus kommunikációs formát, különösen e-mailen és interneten keresztül, mindkét

fél számára érvényesnek és kötelezőnek, az ezen dokumentum 10. pontjában leírt

szerződéstől való visszalépés kivételével.

 1. A megrendelés elküldésével a megrendelő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta az

ebben a dokumentumban szereplő pontokat. Az egyéb rendelkezések ellenére az

Üzemeltető nem felelős az Ügyfél elvesztett nyereségéért, a lehetőségvesztésért vagy

egyéb, közvetett vagy követlen veszteségért az Ügyfél gondatlanságból kifolyólag, a Vásárlási

Szerződés megszegéséből, vagy egyéb módon. Abban az esetben, ha e dokumentum

bizonyos rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelennek vagy

végrehajthatatlannak bizonyulnak, a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai nem érintik az

egyéb pontjait e dokumentumnak rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát,

valamint e dokumentumra vonatkozó záradékának többi részét.

 1. E dokumentum pontjai az Üzemeltető honlapján az elektronikus megrendelőlap

elküldésének napján megadottak szerint érvényes, kivéve, ha a felek másként állapodnak

meg. Az Üzemeltető fenntartja a jogot e dokumentum pontjainak módosítására. E

dokumentumon belüli változások írásban történő bejelentésének kötelezettsége az áruház webhelyére történő elhelyezésével teljesül.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy e dokumentumot előzetes értesítés nélkül is megváltoztassa.

Ezek a pontok 2019 február 10.-től érvényesek.

Az Ön bevásárlókosara

Apel pont
Áru összesen : HUF
Utánvétel : HUF
Postai költség : HUF
Teljes összeg : HUF